Thanh lý ti vi sony 32 in

Giá bán: 4.500.000 
MSP:523
0968 734 879