Thanh lý camera + đầu thu Questek

Giá bán: 79.000.000 
MSP:825
0968 734 879