Thanh lý quầy cafe kiểu 0542

Giá bán:1.400.000 
MSP:542
0968 734 879