Thanh lý giường khách sạn

Giá bán:2.500.000 
MSP:0924
0968 734 879