HỔ TRỢ KHÁCH HÀNG

Hotline 1: 0968.734.879

Hotline 2: 0987.952.337

 

 

Chat Facebook

                 Thanh lý thi?t b? làm bánh: Ngày nay bánh kem tr? thành quá quen thu?c ??i v?i nh?ng b?a ti?c sinh nh?t, ti?c c??i, ?ám h?i...vvv, ?? ph?c v? nhu c?u ngày càng nhi?u c?a khách hàng, b?n c?ng ?ang có ý ??nh ?âu t? môt c?a hàng bánh nh?ng b?n ?ang b?n kho?n v? chi phí ??u t? ?? có ???c nh?ng thi?t b? c?a c?a hàng nh? t? tr??ng b?y bánh, lòa n??ng bánh, máy ?ánh b?t ...vvv  khá nhi?u so v?i s? v?n b?n có.

                                                        

 

Chúng tôi công ty chuyên cung thanh lý các thi?t b? làm bánh ?ã qua s? d?ng nh?: thanh lý t? Bánh kem, thanh lý qu?y bánh kem, thanh lý máy ?ánh b?t, thanh lý lò n??ng bánh, thanh lý máy ?ánh b?t...vvv v?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c thanh lý thi?t b? làm bánh, Thu mua thi?t b? làm bánh, s? cung c?p cho b?n nh?ng m?t hàng ?ã qua s? d?ng nh? T? tr??ng b?y bánh thanh lý, Lò n??ng bánh thanh lý, máy ?ánh b?t thanh lý mà ?? b?n và m?i còn 80% ??n 90% mà giá thành ch? b?n 50% chi phí b?n ?âu t? m?i hoàn toàn

                                                         

                                                             B?n có nhu c?u mua bán thi?t b? làm bánh                 

B?n hãy liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n và h? ch? t?t nh?t, vì s? hài lòng và thành công c?a b?n, s? là tài sãn vô giá c?a chúng tôi. Hotline: 0968 734 879 - 0971 930 678 (Mr L??ng)

 web: https://thanhlyhangcu24h.vn

                                                                        

CÁC SẢN PHẨM Thanh lý thi?t b? làm bánh
Thanh lý hàng cũ thanh lý bàn ghế thanh lý nhà hàng thanh lý khách sạn thanh lý quán ăn thanh lý quán cafe thanh lý nội thất gia đình thanh lý văn phòng thu mua đồ cũ